1. Živnostenský zákon v podnikatelské činnosti

13. května 2009 v 15:29 |  Odborný základ
1. PODNIKÁNÍ VYMEZENÉ ŽIVNOSTENSKÝM ZÁKONEM

Podnikání
- je to činnost, kterou podnikatel provozuje za účelem zisku
Podnikatel
- fyzická nebo právnická osoba
- osoba, která podnik zakládá a provozuje jeho činnost za účelem dosažení zisku
Podnik
- základní hospodářský článek národního hospodářství
Předmět podnikání
- rozsah podnikatelské činnosti, k níž je podnikatel oprávněn

ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON
- upravuje živnostenské podnikání včetně udělování oprávnění k provozování
živnosti

ŽIVNOST
- podnikatelská činnost
- je provozována samostatně vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost, za účelem
dosažení zisku
- je provozována za podmínek stanovených živnostenským zákonem:

- dosažení plnoletosti
- způsobilost k právním úkonům
- bezúhonnost
- pro specifické živnosti také odborná popřípadě jiná způsobilost

- druhy živností:
1. Ohlašovací 2. Koncesované
a) řemeslné (kadeřnictví, řeznictví, zlatnictví…)
b) vázané (masérské služby, výuka řízení motorových vozidel…)
c) volné (obchodní činnost, daňové poradenství…)


OHLAŠOVACÍ ŽIVNOSTI
- při splnění předepsaných podmínek je mohou podnikatelé provozovat na základě
písemného ohlášení živnostenskému úřadu.
- na základě ohlášení, po prověření živnostenským úřadem, získá podnikatel
živnostenské oprávnění (= živnostenský list)
- obecné náležitosti ohlášení:

Fyzické osoby Právnické osoby
- jméno a příjmení - obchodní jméno
- trvalé bydliště - sídlo
- rodné číslo - právní forma
- obchodní jméno - statutární orgány
- IČO - IČO
- předmět podnikání - předmět podnikání

- místo provozoven - místo provozoven
- odpovědný zástupce - odpovědný zástupce
- oznámení, zda soud neuložil - výpis z rejstříku trestů odpovědného
zákaz činnosti zástupce
- výpis z rejstříku trestů - doklad o odborné způsobilosti
- doklad o odborné způsobilosti odpovědného zástupce
(řemeslné a vázané živnosti) (řemeslné a vázané živnosti)
- souhlas obce s umístěním - souhlas obce s umístěním
provozovny v obci provozovny v obci
- popřípadě další náležitosti - popřípadě další náležitosti

a) ŘEMESLNÉ ŽIVNOSTI
- k provozování je nutná odborná způsobilost:
- výuční list + 3 roky praxe v oboru
- maturita + 2 roky praxe v oboru
- VŠ diplom + 1 rok praxe v oboru
- nebo vykonané kvalifikační zkoušky před odbornou komisí
- např. kadeřnictví, řeznictví, zlatnictví...

b) VÁZANÉ ŽIVNOSTI
- k provozování je třeba odborná způsobilost
- např. masérské služby, výuka řízení motorových vozidel...

c) VOLNÉ ŽIVNOSTI
- k provozování stačí splnění všeobecných podmínek
- např. obchodní činnost, daňové poradenství...

KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI
- nemohou vzniknout bez státního povolení
- kladou na podnikatele velké nároky, zejména způsobilost a morální spolehlivost
- na základě žádosti obdrží podnikatel po prověření a potvrzení žádosti koncesní
listinu.
- např. prodej zbraní, provozování střelnic, taxislužba...

ŽIVNOSTENSKÝ REJSTŘÍK
- přehled živností provozovaných v daném územním obvodě.
- obsahuje všechny údaje o podnikatelích podnikajících na základě živnostenského
oprávnění.
- vyhotovuje jej živnostenský úřad.
- má pouze evidenční charakter

ŽIVNOSTENSKÁ PROVOZOVNA

- musí být způsobilá pro provozování živnosti
- musí na ní být viditelně označeno:
obchodní jméno, předmět podnikání, provozní doba,
jméno odpovědného pracovníka
- v případě že se jedná o prodejnu musí být zboží označeno cenou, nebo zde
musí být vyvěšen ceník.
- každá provozovna musí vést tzv. inspekční knihu
(pro záznam nedostatků zjištěných kontrolními orgány) 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama