11. Kalkulace a kalkulační propočty

13. května 2009 v 15:23 |  Odborný základ
1. kalkulace dělením - prostá kalkulace dělením
- stupňovitá kalkulace dělením
- kalkulace dělením s poměrovými čísly

2. kalkulace přirážková

3 kalkulace ve sdružené výrobě - zůstatková (odečítací) metoda
- rozčítací metoda
- metoda kvantitativního výtěže

4. kalkulace rozdílová - kalkulace standartních N
- metoda normová

Prostá kalkulace dělením

* Tento postup se používá při zjištění režijních N na KJ ve stejnorodé výrobě (vyrábí se pouze 1 druh výrobku)
* Celková částka rozpočtových režijních N se dělí plánovaným množstvím výrobků.

Stupňovitá kalkulace dělením

* Nejjednodušší případ použití stupňovité kalkulace je při oddělení výrobních, správních nebo odbytových N, kdy se liší počet vyrobených a prodaných výrobků.

* Tím se zabezpečí, aby výrobky, které v daném období nebyly prodány, nebyly zatěžovány odbytovými resp. správními N.

* Hlavní uplatnění má tato metoda ve stupňové výrobě, kde výrobek prochází několika výrobními stupni.

* K sestavujeme pro jednotlivé výrobní stupně. To předpokládá měření objemu produkce a zjišťování nákladů zvlášť pro každý výrobní stupeň, který je nákladovým střediskem.

KALKULACE DĚLENÍM S POMĚROVÝMI ČÍSLY

* Používá se v případě, že se vyrábějí výrobky technologicky podobné nebo výrobky odstupňované v typové řadě.

* Z daných výrobků se zvolí představitel, pomocí kterého se vyjádří všechny ostatní výrobky a na tohoto představitele se vypočítají náklady.

* Vztahy mezi představitelem a jednotlivými výrobky se stanoví tzv. poměrovými čísly, která se nazývají též ekvivalentními čísly.

* Jedná-li se o tvarově podobné výrobky, které se liší jen svými rozměry, lze podobnosti výrobků použít pro výpočet spotřeby materiálu.

* Postupuje se tak, že se porovnají hmotnosti výrobků, jeden z výrobků se zvolí za představitele, jímž může být například nejčetnější výrobek nebo nejtěžší resp. nejlehčí výrobek apod.
* Volba představitele nemá na výsledek kalkulace žádný vliv.

* Výrobky mohou být technologicky podobné a lišit se pouze pracností, vyjádřenou v hodinách nebo minutách na jednotku výkonu, dále spotřebou času, spotřebou energie apod.

* Hmotnost ostatních výrobků je vyděleno představitelem, tak dostaneme poměrová čísla. Tato poměrová čísla vynásobíme počtem výrobků a zjistíme počet přepočtených jednic.
Celkové náklady vydělíme tímto počtem přepočtených jednic a zjistíme N na spotřebu př. mat. pro představitele. Krát tento výsledek zjistíme N na spotřebu př. mat. u dalších výrobků.

KALKULACE PŘIRÁŽKOVÁ

* Používá se ve výrobě nákladově různorodých výrobků. Jednotlivé druhy výrobků vyvolávají rozdílné náklady a to jak přímé, tak nepřímé (režijní).

* V takových případech se pro rozvrh nepřímých nákladů používají různé základny.

* Zvolená základna má být pokud možno stálá a má mít snadno zjistitelnou výši.

* Rozvrhová základna musí být shodná v operativních, v plánových i ve výsledných kalkulacích.

* Vyjadřuje se ukazateli peněžními nebo naturálními.

* Nejdříve je nutné vypočítat poměr mezi celkovou částkou rozpočtovaných nepřímých nákladů a zvolenou rozvrhovou základnou.

* Tento poměr se označuje jak režijní přirážka nebo režijní sazba.

Režijní přirážka
- používá se při peněžní rozvrhové základně (např. režijní přirážka k přímým mzdám)
- stanoví se v % z rozvrhové základny


Režijní (zúčtovací) sazba
- používá se při naturální rozvrhové základně
- vyjadřuje se v peněžních jednotkách

Vyjádřena v penězích = režijní přirážka = v %

Vyjádřena ve strojohodinách = režijní sazba = Kč / na 1stroj. hod.
(naturáliích)
METODA STROJOVÝCH PŘIRÁŽEK

* N zjišťujeme pro každý stroj a jejich součet za zúčtovací období dělíme počtem hodin provozu stroje.Tím dostaneme přirážku režie na jednu hodinu příslušného stroje.

* Podle spotřeby strojového času na jednotlivé výrobky promítáme tyto náklady do kalkulací výrobků.

* Metoda je značným zpřesněním kalkulací, klade však značné nároky na evidenci a výpočty
používá se ve vysoce mechanizovaných a automatizovaných výrobách

KALKULACE VE SDRUŽENÉ VÝROBĚ

* Ve sdružené výrobě vzniká v jednom technologickém postupu několik druhů výrobků. Vzniklé sdružené náklady proto musíme rozdělit na jednotlivé výrobky.


K tomu se používá - zůstatková metoda kalkulace
- rozčítací metoda kalkulace

Zůstatková metoda kalkulace

* Této metody použijeme, můžeme-li jeden z výrobků považovat za hlavní a ostatní výrobky za vedlejší.
* Předmětem kalkulace je jen hlavní výrobek.

* Metoda spočívá v tom, že od celkových nákladů (CN) na sdružené výrobky za zúčtovací období se odečtou předem pevně stanovené náklady vedlejších výrobků (N), čímž zjistíme náklady na hlavní výrobek (NH).

* Vedlejší výrobky předběžně oceníme prodejní cenou sníženou o zisk popřípadě o náklady, které jsou spojené s úpravou nebo prodejem výrobků (NP).

* Není-li to možné, použijeme pro výpočet ceny podobných substitučních výrobků nebo vyjdeme z některých vlastností vedlejšího výrobku jako je např. energetická hodnota nebo jiné technické vlastnosti.

* Vlastní náklady na hlavní výrobek vyjádříme vztahem:
Kg * cena = spotřebovaná surovina - B, - C = cena za hlavní výrobek /počet (kg) vyrobených A
N na KJ hlavního výrobku zjistíme dělením těchto zbývajících nákladů počtem kalkulačních jednic hlavního výrobku


Výhodou této metody je její jednoduchost
Nevýhodou to, že nelze kontrolovat náklady vedlejších výrobků

Rozčítací metoda (metoda kvantifikované výtěže)

* Této metody použijeme, nemůžeme-li sdružené výrobky rozdělit na hlavní a vedlejší.
* Celkové N se rozčítají na jednotlivé výrobky podle poměrových čísel vypočítaných z množství získaných výrobků, nebo podle množství suroviny vstupující do jednotlivých výrobků, nebo podle poměru technických vlastností či cen jednotlivých výrobků.

METODA KVANTITATIVNÍ VÝTĚŽE

Vznikají-li sdružené výrobky ve stupňovité výrobě, lze použít metodu kvantitativní výtěže, která rozvrhuje náklady podle množství výrobků získaných z výchozí suroviny. (ropa)

ROZDÍLOVÉ METODY KALKULACE

* Používají se v operativním vnitropodnikovém řízení zjišťování odchylek očekávaných a skutečných N
* Tyto metody umožňují odchylky nejenom zjistit, ale i korigovat.

metody rozdílových kalkulací jsou - metoda normová
- metoda standardních nákladů

Normová metoda
* Rozdílové metody kalkulace se zaměřují především na přímé náklady, neboť ty vyjadřují bezpochyby kauzální (příčinný) vztah k prováděnému jednotlivému výkonu.

* Pro jednotlivé výkony se stanoví technickohospodářské normy, tj. normy spotřeby a normy výkonu.

* Totéž co platí pro normu, platí i pro standard.

  1. Řešení grafické a) bodový výpočet K
b) intervalový výpočet K
  1. Řešení bilanční
  2. Tabulkové řešení

METODA STARDARDNÍCH NÁKLADŮ
* Náklady na výrobky se v metodě stan. N určují předem.

* Rozdíl oproti normové metodě spočívá v tom, že při srovnání předem stanovených a skutečných N se odchylky analyzují nejen podle příčiny vzniku a podle odpovědnosti za vzniklou odchylku, ale i z hlediska využití kapacity jednotlivých výrobních faktorů.

Rozlišujeme dva přístupy a) metoda povýrobní
b) metoda souběžná

a) Metoda povýrobní
- všechny N vložené do nedokončené výroby, dokončené výroby a výrobku prodaných jsou oceněny
ve standardech.

b) Souběžná metoda
- zápisy jsou prováděny předtím, ne je znám objem produkce
- nelze vyčíslit standardní N, mohou však být využity standardní ceny
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Thozassot Thozassot | E-mail | 10. dubna 2017 v 15:21 | Reagovat

cialis generic reviews similar threads
http://pharmashop-online.com - generic cialis
  buy generic cialis usa
<a href="http://pharmashop-online.com">generic cialis
</a> - cialis 10 mg effectiveness replies
cialis 20mg dosage the team

2 Romeztweant Romeztweant | E-mail | 27. března 2018 v 3:18 | Reagovat

viagra cost with insurance last activity
http://xlviagragtr.com - viagra for sale
  india drug manufacturers viagra
<a href="http://xlviagragtr.com">viagra for sale
</a> - buy viagra online no prescription
cheap viagra sale online

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama