13. Časové řady

13. května 2009 v 15:22 |  Odborný základ

13. Časové řady


Časové řady
= řady údajů uváděných v časové posloupnosti
(např. počet lidí v podniku, výroba podniku v jednotlivých měsících, čtvrtletí, výroba na konci 1. kvartálu)

Druhy časových řad:
Þ intervalové (údaje za určitý časový úsek - výroba za leden, březen)
Þ okamžikové (stav něčeho v daném okamžiku = stav zaměst. k poslednímu dni v měsíci)
Þ odvozených ukazatelů (plnění plánu)
Þ kumulativní (vznikají sčítáním hodnot intervalové řady)

Intervalové řady:
= používá se prostý aritmetický průměr

Okamžikové řady:
= používá se chronologický průměr
nebonebo
Aby mohlo docházet ke srovnání, musí být časové řady srovnatelné (časové, územně)

Vyrovnávání časových řad
Výkyvy řad - pravidelné (sezónní)
- nepravidelné (havárie ve výrobě)

= můžeme konstatovat pouhým pozorováním zda vývoj má tendenci stoupající, klesající, nebo je
stabilní.
= vývoj je však třeba zkoumat hlouběji a zjistit vlivy na něj působící (trend, výkyvy, náhodné
kolísání...)
= chceme-li vystihnout určující směr vývoje časové řady, musíme vliv nahodilých činitelů omezit na
minimum. Proto nahrazujeme skutečné údaje časové řady novou řadou teoreticky propočtených
údajů, což označujeme jako vyrovnání časových řad.
Vyrovnávací přímka


Lichý počet hodnot (ti) - prostřední zvolím
-2 -1 0 1 2Sudý počet hodnot (ti) - prostřední dvě hodnoty
-2 -1 -0,5 0,5 1 2
Funkční závislost (y = x )
= je známa z matematiky
1) pevná (hodinová mzda - celková mzda= hodinová mzda * počet odpracovaných hodin)
2) volná /korelační/ (jediné hodnotě x může odpovídat více hodnot y)jednoduchá mnohonásobná (pro více znaků)
(2 veličiny - závlaha pole → výnosy (N na výrobu → dotace → zisk)
- platová třída → hrubý plat) x1 z1 y1nezávislé závislé
Regresní přímka
= vyjadřuje závislost dvou volně závislých veličin a vyrovnává jejich hodnoty do přímky

Korelační přímka
Korelační koeficient
= vyjadřuje vzájemnou vázanost změn dvou proměnných i míru vázanosti změn jedné proměnné na
změny druhé proměnné.
= Korelační koeficient nabývá hodnot v uzavřeném intervalu á-1,1ñ.
= Při vyjádření v absolutní hodnotě můžeme konstatovat, že čím více se blíží k 1, tím je závislost
těsnější. Jestliže (r) nabývá kladných hodnot, hovoříme o přímé závislosti, u záporných hodnot jde o
nepřímou závislost.

Vzorce:

b= regresní koeficient
Korelační koeficient

Závislost

r = 0
není
0 < ½r½ < 0,3
slabá
0,3 <½ r½ < 0,5
střední
0,5 < ½r ½< 0,7
vysoká
0,7 < ½r½ < 1,0
značně vysoká
r = 1
pevná
r= korelační koeficientKorelační tabulka
= vyjadřuje závislost dvou veličin v intervalovém rozpětí (např. příjmy, výdaje domácnosti)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama