14. Evropská unie a její právní akty

13. května 2009 v 15:22 |  Odborný základ
Pro Evropu byla největším zlomem 2. světová válka - (1945)

Po 2. světové válce se evropské státy + jiné státy snažili sjednocovat, spojovat:

1949 ve Washingtonu vznikla severoatlantické aliance - NATO, smlouvu podepsalo 12 zemí
18.4.1951 vytvořeno evropské společenství uhlí a oceli (ESUO)
1952 rozšířilo se NATO o 2 státy (Turecko, Řecko)
1954 rozšířeno NATO o 2 státy (Německo, Španělsko)
14.5.1955 Varšavská smlouva, vstoupilo 8 států=ČSR
25.3.1957 2 společenství - euroatom, EHS
1967 vytvořeno evropské společenství (ES), kdy všechna společenství se spojila v jedno
(euroatom, ESUO, EHS)
1991 rozpuštěny: Varšavská smlouva, Rada hospodářské pomoci
1992 vytvořena EU, v té době 15 zemí, (Švédsko, Finsko, Dánsko, Belgie, Nizozemí,
Lucemburko, Velká Británie, Irsko, Německo, Francie, Španělsko, Portugalsko, Rakousko,
Itálie, Řecko).
1990 do NATO vstoupily 3 země (ČR, Maďarsko, Polsko)
1999 ČR do NATO
2004 do NATO vstoupilo 7 států (celkem 26)
1.5.2004 EU rozšíženo o 10 států (Estonsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, ČR, Slovensko, Maďarsko,
Slovinsko, Malta, Kypr/E 25


18.4.1951
= podepsány pařížské dohody, které založili evropské společenství uhlí a oceli (ESUO)
= 6 zemí - Belgie, Lucembursko, Nizozemí, Francie, Německo, Itálie
= cílem ESUO bylo vytvořit společný trh a odbourat hospodářské bariéry

25.3.1957
= vytvořena 2 společenství - Euroatom
- EHS

Euroatom
= evropské společenství pro atomovou energii
= byly to římské dohody a podepsali je 6 zakládajících zemí
= cílem bylo vytvořit nadnárodní organizaci pro mírové využití atomové energie

EHS
= cílem bylo postupně vzájemně propojit národní hospodářství jednotlivých členských států.

EVROPSKÁ UNIE (nyní 25 států)
- společenství evropských států vytvořené za účelem sjednotit trh

Vytvářela se ve 3etapách:

1. etapa (1988-1990) - koncepční fáze
Proběhlo několik mezivládních konferencí - hledali podmínky pro:
ü společnou politiku (politická unie)
ü společné hospodářství
ü měna (měnová unie)

2. etapa (1991-1992) - Maastrichtský sumit
7.2.1992 - v Maastrichtu podepsána smlouva o EU

3. etapa (1992-1993) - ratifikace
- smlouva z roku 1992 byla ratifikována (definitivní schválení mezinárodní smlouvy, ústava stanoví, kdo je oprávněn k ratifikaci)

- ratifikace v ČR: üsmlouvu musí projednat a schválit parlament
ü prezident podepíše
ü uvedení smlouvy do Sbírky mezinárodních smluv

1.1.1993 - smlouva měla vstoupit v platnost (1.11. 1993 - konečná ratifikace smlouvy)

Základní společné zásady: 1) Každý jednotlivec v EU je svobodný
2) Každý ze států EU je stát právní
3) úcta k lidským právům

Hlavní cíle EU
ü harmonický hospodářský růst; trvalý a neinflační
ü respekt k životnímu prostředí
ü sblížení hospodářské výkonnosti členských zemí (konvergence)
ü hospodářská a sociální soudržnost a solidarita členských států (zajistit konkurenceschopnost asijskému a
amer. trhu)
Instituce EU

Evropská rada
= je vrcholným orgánem EU, jsou zde 2 osoby
  • Předseda vlády
  • Ministr zahraničních věcí

Scházejí se min. 2x ročně na konferenci evropské rady. Je to nejvyšší politický orgán. Rozhoduje o strategických a globálních věcech. Jejich rozhodnutí se mohou stát závazné pro všechny.


I. pilíř = Evropské společenství
Þ Evropský parlament
Þ Rada (Rada EU)
Þ (Evropská) komise
Þ Evropský soudní dvůr
Þ Evropský systém ústředních bank

Evropský parlament
= volby jednou za 5 let. Sídlí ve Strasburgu, je dán určitý počet účastníků.
= zabývá se politickými otázkami, zajišťuje kontrolu, rozhoduje o rozpočtu.

Rada
= zasedá střídavě v Brusselu a Lucembursku
= má zákonodárnou a výkonnou pravomoc
= v radě zasedají resortní ministři
Komise
= stálý orgán
= navrhuje zákony, provádí výkonnou část
= její sídlo je v Brusselu

Evropský soudní dvůr
= sídlí v Lucembrusku
= řeší veškeré spory vrámci EU tvořícího 15 soudců, 8 generálních advokátů

Evropský systém ústředních bank
= zabezpečuje jednotnou peněžní politiku

II. pilíř = Společná zahraniční a bezpečnostní politika
= cílem je vytvořit jednotnou zahraniční politiku, zachovávat mír v Evropě
= nejslabší pilíř, je málo rozvinutá

III. pilíř = Spolupráce v oblasti justice a vnitřních záležitostí
= patří sem
Ÿ hraniční kontroly
ü15 zemí podepsalo Schengejskou dohodu, která říká, že EU hlídá vnější hranice, ale pobyb uvnitř je volný.
Na vnitřních hranicích nejsou žádné kontroly.

Ÿ asil (jednotná asilová politika)= útočiště
ü poskytuje se zahraniční osobě, je-li podezření, že jsou na své rodné zemi stáhány za politické a ideologické
prohřešky.

Ÿ drogy
ü jednotný přístup k drogám, distribuci, stíhání

Ÿ boj proti mezinárodní kriminalitě
ü pašování s lidmi, obchod s bílým masem, prodej zlata, drahokamů.

Ÿ občanské záležitosti
ü spolupráce a pomoc v občanských záležitostech a v trestních záležitostech (vymáhání alimentů, hledání
ztracených osob)

Prostředky:
EUROPOL = evropský policejní úřad
- v každé zemi má své oddělení kanceláře, slouží k výměně info, policejní spolupráce při prevenci, boj
s terorismem, jsou zde úředníci (policisté)

INTERPOL = policejní mezinárodní organizace
- jsou zde kontaktní body, nikoli FO.
- mezinárodní síť policejních kontaktních bodů

Komunitární právo (právo ES, právo EU)
= rozumíme právní akty, které jsou nadřezeny právu národnímu
= děje se tomu na základě zmocnění, kterým jsou daným členským státem přinesena svrchovaná práva na EU.

Základní znaky:
- komunitární právo je nadřezeno právu národnímu
- komunitární právo nemůže být zrušeno právním aktem národního státu
- komunitární právo + národní právo = HARMONIZACE
- komunitární právo respektují soudy, správní úřady, i FO
- pokud dojde k nesoudaldu vnitrostátní akt nenabývá účinnosti.

Pro komunitární právo platí zásada subsidiarity = každá vyšší úroveň je oprávněna jednat pouze tehdy, když nižší úroveň k tomu není zmocněna.

2 druhy práva
a) primární
b) sekudární

Primární
= obsahuje všechny základní smlouvy (Euroatom, EHS, EU) cca 14 dokumentů

Sekundární
= ty "právní akty EU" vydané jednotlivými řídícími orgány EU (nad 100 000 aktů)

Sekundární právo má 4 druhy:

Nařízení
= je závazné pro všechny (stát, FO, PO)
= je použitelné v každém členském státě

Směrnice
= je závazná pouze pro ten členský stát, pro který je určena ( směrnice o rybolovu velryb není pro ČR)
= není závazná jako celek, ale je závazný výsledek
= musí projít transformačním aktem, musí být ratifikována, poslanecká sněmovna vydá ratifikační zákon

Rozhodnutí
= je závazná pouze pro adresáta, kterému je určeno (stát, FO, PO)
= je závazný ve všech svých částech

Doporučení
= není právně závazné, nelze ho vymáhat, předpokládá se, že bude dobrovolně respektováno
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Smithe218 Smithe218 | E-mail | Web | 4. května 2014 v 15:52 | Reagovat

Nice read, I just passed this onto a friend who was doing some research on that. And he actually bought me lunch as I found it for him smile Thus let me rephrase that Thanks for lunch! eeadbegbggebddea

2 Pharmf283 Pharmf283 | E-mail | Web | 5. května 2014 v 7:31 | Reagovat

Very nice site! cheap goods http://opeyixa2.com/qvovoa/4.html

3 Pharme873 Pharme873 | E-mail | Web | 5. května 2014 v 12:50 | Reagovat

Very nice site! <a href="http://opeyixa2.com/qvovoa/1.html">cheap goods</a>

4 Pharmc688 Pharmc688 | E-mail | Web | 5. května 2014 v 12:52 | Reagovat

Very nice site!

5 fast fast | E-mail | Web | 7. května 2014 v 13:25 | Reagovat

Hello!

6 Smithd412 Smithd412 | E-mail | Web | 3. června 2014 v 8:50 | Reagovat

I like this weblog very much so much good info. It's a poor sort of memory that only works backward. by Lewis Carroll. dkfddadfakekgece

7 cia_lis_dosage cia_lis_dosage | E-mail | Web | 9. července 2015 v 17:02 | Reagovat

This is a great blog, would you be involved in doing an interview about how you created it? If so email me!

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama