14. Evropská unie a její právní akty

13. května 2009 v 15:22 |  Odborný základ
Pro Evropu byla největším zlomem 2. světová válka - (1945)

Po 2. světové válce se evropské státy + jiné státy snažili sjednocovat, spojovat:

1949 ve Washingtonu vznikla severoatlantické aliance - NATO, smlouvu podepsalo 12 zemí
18.4.1951 vytvořeno evropské společenství uhlí a oceli (ESUO)
1952 rozšířilo se NATO o 2 státy (Turecko, Řecko)
1954 rozšířeno NATO o 2 státy (Německo, Španělsko)
14.5.1955 Varšavská smlouva, vstoupilo 8 států=ČSR
25.3.1957 2 společenství - euroatom, EHS
1967 vytvořeno evropské společenství (ES), kdy všechna společenství se spojila v jedno
(euroatom, ESUO, EHS)
1991 rozpuštěny: Varšavská smlouva, Rada hospodářské pomoci
1992 vytvořena EU, v té době 15 zemí, (Švédsko, Finsko, Dánsko, Belgie, Nizozemí,
Lucemburko, Velká Británie, Irsko, Německo, Francie, Španělsko, Portugalsko, Rakousko,
Itálie, Řecko).
1990 do NATO vstoupily 3 země (ČR, Maďarsko, Polsko)
1999 ČR do NATO
2004 do NATO vstoupilo 7 států (celkem 26)
1.5.2004 EU rozšíženo o 10 států (Estonsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, ČR, Slovensko, Maďarsko,
Slovinsko, Malta, Kypr/E 25


18.4.1951
= podepsány pařížské dohody, které založili evropské společenství uhlí a oceli (ESUO)
= 6 zemí - Belgie, Lucembursko, Nizozemí, Francie, Německo, Itálie
= cílem ESUO bylo vytvořit společný trh a odbourat hospodářské bariéry

25.3.1957
= vytvořena 2 společenství - Euroatom
- EHS

Euroatom
= evropské společenství pro atomovou energii
= byly to římské dohody a podepsali je 6 zakládajících zemí
= cílem bylo vytvořit nadnárodní organizaci pro mírové využití atomové energie

EHS
= cílem bylo postupně vzájemně propojit národní hospodářství jednotlivých členských států.

EVROPSKÁ UNIE (nyní 25 států)
- společenství evropských států vytvořené za účelem sjednotit trh

Vytvářela se ve 3etapách:

1. etapa (1988-1990) - koncepční fáze
Proběhlo několik mezivládních konferencí - hledali podmínky pro:
ü společnou politiku (politická unie)
ü společné hospodářství
ü měna (měnová unie)

2. etapa (1991-1992) - Maastrichtský sumit
7.2.1992 - v Maastrichtu podepsána smlouva o EU

3. etapa (1992-1993) - ratifikace
- smlouva z roku 1992 byla ratifikována (definitivní schválení mezinárodní smlouvy, ústava stanoví, kdo je oprávněn k ratifikaci)

- ratifikace v ČR: üsmlouvu musí projednat a schválit parlament
ü prezident podepíše
ü uvedení smlouvy do Sbírky mezinárodních smluv

1.1.1993 - smlouva měla vstoupit v platnost (1.11. 1993 - konečná ratifikace smlouvy)

Základní společné zásady: 1) Každý jednotlivec v EU je svobodný
2) Každý ze států EU je stát právní
3) úcta k lidským právům

Hlavní cíle EU
ü harmonický hospodářský růst; trvalý a neinflační
ü respekt k životnímu prostředí
ü sblížení hospodářské výkonnosti členských zemí (konvergence)
ü hospodářská a sociální soudržnost a solidarita členských států (zajistit konkurenceschopnost asijskému a
amer. trhu)
Instituce EU

Evropská rada
= je vrcholným orgánem EU, jsou zde 2 osoby
  • Předseda vlády
  • Ministr zahraničních věcí

Scházejí se min. 2x ročně na konferenci evropské rady. Je to nejvyšší politický orgán. Rozhoduje o strategických a globálních věcech. Jejich rozhodnutí se mohou stát závazné pro všechny.


I. pilíř = Evropské společenství
Þ Evropský parlament
Þ Rada (Rada EU)
Þ (Evropská) komise
Þ Evropský soudní dvůr
Þ Evropský systém ústředních bank

Evropský parlament
= volby jednou za 5 let. Sídlí ve Strasburgu, je dán určitý počet účastníků.
= zabývá se politickými otázkami, zajišťuje kontrolu, rozhoduje o rozpočtu.

Rada
= zasedá střídavě v Brusselu a Lucembursku
= má zákonodárnou a výkonnou pravomoc
= v radě zasedají resortní ministři
Komise
= stálý orgán
= navrhuje zákony, provádí výkonnou část
= její sídlo je v Brusselu

Evropský soudní dvůr
= sídlí v Lucembrusku
= řeší veškeré spory vrámci EU tvořícího 15 soudců, 8 generálních advokátů

Evropský systém ústředních bank
= zabezpečuje jednotnou peněžní politiku

II. pilíř = Společná zahraniční a bezpečnostní politika
= cílem je vytvořit jednotnou zahraniční politiku, zachovávat mír v Evropě
= nejslabší pilíř, je málo rozvinutá

III. pilíř = Spolupráce v oblasti justice a vnitřních záležitostí
= patří sem
Ÿ hraniční kontroly
ü15 zemí podepsalo Schengejskou dohodu, která říká, že EU hlídá vnější hranice, ale pobyb uvnitř je volný.
Na vnitřních hranicích nejsou žádné kontroly.

Ÿ asil (jednotná asilová politika)= útočiště
ü poskytuje se zahraniční osobě, je-li podezření, že jsou na své rodné zemi stáhány za politické a ideologické
prohřešky.

Ÿ drogy
ü jednotný přístup k drogám, distribuci, stíhání

Ÿ boj proti mezinárodní kriminalitě
ü pašování s lidmi, obchod s bílým masem, prodej zlata, drahokamů.

Ÿ občanské záležitosti
ü spolupráce a pomoc v občanských záležitostech a v trestních záležitostech (vymáhání alimentů, hledání
ztracených osob)

Prostředky:
EUROPOL = evropský policejní úřad
- v každé zemi má své oddělení kanceláře, slouží k výměně info, policejní spolupráce při prevenci, boj
s terorismem, jsou zde úředníci (policisté)

INTERPOL = policejní mezinárodní organizace
- jsou zde kontaktní body, nikoli FO.
- mezinárodní síť policejních kontaktních bodů

Komunitární právo (právo ES, právo EU)
= rozumíme právní akty, které jsou nadřezeny právu národnímu
= děje se tomu na základě zmocnění, kterým jsou daným členským státem přinesena svrchovaná práva na EU.

Základní znaky:
- komunitární právo je nadřezeno právu národnímu
- komunitární právo nemůže být zrušeno právním aktem národního státu
- komunitární právo + národní právo = HARMONIZACE
- komunitární právo respektují soudy, správní úřady, i FO
- pokud dojde k nesoudaldu vnitrostátní akt nenabývá účinnosti.

Pro komunitární právo platí zásada subsidiarity = každá vyšší úroveň je oprávněna jednat pouze tehdy, když nižší úroveň k tomu není zmocněna.

2 druhy práva
a) primární
b) sekudární

Primární
= obsahuje všechny základní smlouvy (Euroatom, EHS, EU) cca 14 dokumentů

Sekundární
= ty "právní akty EU" vydané jednotlivými řídícími orgány EU (nad 100 000 aktů)

Sekundární právo má 4 druhy:

Nařízení
= je závazné pro všechny (stát, FO, PO)
= je použitelné v každém členském státě

Směrnice
= je závazná pouze pro ten členský stát, pro který je určena ( směrnice o rybolovu velryb není pro ČR)
= není závazná jako celek, ale je závazný výsledek
= musí projít transformačním aktem, musí být ratifikována, poslanecká sněmovna vydá ratifikační zákon

Rozhodnutí
= je závazná pouze pro adresáta, kterému je určeno (stát, FO, PO)
= je závazný ve všech svých částech

Doporučení
= není právně závazné, nelze ho vymáhat, předpokládá se, že bude dobrovolně respektováno
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Smithe218 Smithe218 | E-mail | Web | 4. května 2014 v 15:52 | Reagovat

Nice read, I just passed this onto a friend who was doing some research on that. And he actually bought me lunch as I found it for him smile Thus let me rephrase that Thanks for lunch! eeadbegbggebddea

2 Pharmf283 Pharmf283 | E-mail | Web | 5. května 2014 v 7:31 | Reagovat

Very nice site! cheap goods http://opeyixa2.com/qvovoa/4.html

3 Pharme873 Pharme873 | E-mail | Web | 5. května 2014 v 12:50 | Reagovat

Very nice site! <a href="http://opeyixa2.com/qvovoa/1.html">cheap goods</a>

4 Pharmc688 Pharmc688 | E-mail | Web | 5. května 2014 v 12:52 | Reagovat

Very nice site!

5 fast fast | E-mail | Web | 7. května 2014 v 13:25 | Reagovat

Hello!

6 Smithd412 Smithd412 | E-mail | Web | 3. června 2014 v 8:50 | Reagovat

I like this weblog very much so much good info. It's a poor sort of memory that only works backward. by Lewis Carroll. dkfddadfakekgece

7 cia_lis_dosage cia_lis_dosage | E-mail | Web | 9. července 2015 v 17:02 | Reagovat

This is a great blog, would you be involved in doing an interview about how you created it? If so email me!

8 Kennethdyday Kennethdyday | E-mail | Web | Dnes v 2:53 | Reagovat

wh0cd1992677 <a href=http://cialischeapdelivery.us.com/>cheapest cialis 20mg</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama