6. Elektronická komunikace, využívané protokoly

13. května 2009 v 15:24 |  Odborný základ
Elektronická komunikace, využívané protokoly 06.

Elektronická komunikace umožňuje komunikaci mezi jednotlivými uživateli. Z jakéhokoliv místa na světě může kterýkoliv jedinec navázat kontakt s dalším jedincem, nebo skupinou osob na jiné straně planety.

Jedním z nástrojů pomocí něhož se dá elektronická komunikace uskutečnit je e-mail.
Slovo EMAIL je zkratka ze spojení electronic mail, tedy česky elektronická pošta.
= je to systém pro přijímání a posílání elektronických poštovních zpráv s využitím internetu

Co všechno e-mail umí a umožňuje?

1) můžeme vytvářet zprávy a posílat je příjemci rychle a bez námahy: příjemce je může obdržet i do
několika desítek sekund

2) můžeme přijímat a číst zprávy

3) zprávy si můžeme ukládat na disk pro pozdější čtení nebo jiné použití
přijaté i odeslané zprávy můžeme libovolně dlouhou dobu archivovat na svém počítači a
vyhledávat v nich

4) na zprávy můžeme snadno odpovídat

5) zprávy můžeme vytvářet v graficky pěkné podobě:s nadpisy,různými typy písma a obrázky

6) můžeme posílat hromadné zprávy, tedy poslat 1 zprávu většímu počtu příjemců

7) můžeme posílat zprávy s různou úrovní důležitosti, různou prioritou

8) můžeme posílat tzv. přílohy, to mohou být obrázky, zvukové soubory, video, programy a
podobně

9) se svou elektronickou poštou můžeme pracovat z kteréhokoliv místa na světě- jako kdyby vaše
reálná poštovní schránka cestovala neustále s vámi

10) filtrovat, tisknout

K práci s elektronickou poštou se obecně používají 2 typy programů:

1) pro odesílání a přijímání pošty je potřeba vlastnit program, který to umožňuje tzv.
e-mailový klient, jedním z takovýchto programů je např. Microsoft Outlook z balíku
Microsoft Office, nebo můžeme mít přístup k poště přes webové rozhraní - post,
centrum, seznam

2) e-mailový server
Poštovní server si můžeme představit jako poštovní úřad, který má dvojí dveře (tzv. porty) a nějaká
vnitřní oddělení. Jedny dveře jsou otevřené pro příchozí poštu a druhé dveře pro odchozí poštu.

Komunikace mezi e-mailovým klientem a e-mailovým serverem se uskutečňuje pomocí protokolů.

Post Office Protocol 3 (POP3) (Seznam,Centrum)

- pro příchozí poštu
- tento protokol žádá o vybrání schránky ze serveru
- přenáší a ukládá zprávy na disk klienta
- stahuje poštu ze schránky najednou
- je příliš jednoduchý

Imap4
Vytvořen nový protokol Internet Message Access Protocol (zkráceně IMAP) tento protokol se neustále vyvíjí. Je složitější a náročný na správu. IMAP (Internet Message Access Protocol) je internetový protokol pro vzdálený přístup k e-mailové schránce. Na rozdíl od protokolu POP3 vyžaduje IMAP trvalé připojení (tzv. on-line), avšak nabízí pokročilé možnosti vzdálené správy (práce se složkami, přesouvání zpráv, prohledávání na straně serveru a podobně). V současné době se používá protokol IMAP4.

Protokol IMAP vyžaduje trvalé (tzv. on-line) připojení k e-mailové schránce.
Možné s celou poštovní schránkou plně pracovat z libovolného místa.
Všechny zprávy a složky jsou uloženy na poštovním serveru.
Stahují se jen záhlaví zpráv a jejich obsah až v případě, že zprávu chce uživatel přečíst.
U jednotlivých zpráv se uchovává jejich stav (nepřečtená, odpovězená, důležitá).
Uživatel může zprávy přesouvat mezi složkami, složky vytvářet, mazat, prohledávat na straně serveru apod.
Protokol umožňuje současné připojení více klientů zároveň.


Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)

- pro odchozí poštu
- je to tedy protokol pro komunikaci mezi poštovními servery
- je to protokol typu TCP/IP jako např. FTP, http
- jednoduchý
- nezabezpečený

Existují 2 způsoby, jak využívat e-mail:
1) prostřednictvím veřejných poštovních služeb
- e-mailová adresa bez názvu firmy (např. pavla@post.cz)
2) prostřednictvím neveřejných poštovních služeb
- e-mailová adresa u firmy (např. pavla@sps-caslav.cz)

E-mailová schránka a adresa


Každý kdo potřebuje komunikovat e-mailem musí mít zřízenou svoji e-mailovou schránku.
E-mailová schránka je prostor na disku vyhrazený pro příjem a odesílání zpráv


Tuto schránku zřídí buď provider server, na kterém je uživatel přihlášen nebo je možné ji zdarma zřídit na tomu určených serverech (seznam.cz, centrum.cz, post.cz…).

Každá e-mailová schránka musí mít určitou e-mailovou adresu.

E-amailová adresa = spojitý řetězec znaků, který je celosvětově jedinečný a který postačuje k úplnému určení odesílatele nebo příjemce zprávy

Každá e-mailová adresa se skládá ze 2 částí. První část tvoří adresa konkrétního uživatele. Může to být prakticky libovolný text (bez diakritiky a několika mála znaků). Druhou část tvoří jméno serveru, na kterém je schránka uložena. Tuto část pochopitelně není možné měnit. Obě části jsou odděleny znakem (tzv. lokátorem, slangově zavináčem).

Symbolické označeníadresa uživatele oddělovací znak poštovního serveru
Pokud odešleme elektronickou poštu, mail hledá nejprve server (podle názvu za zavináčem) a teprve potom zjišťuje, zda na serveru takový uživatel existuje. Pokud ano, zprávu doručí do jeho schránky, pokud ne, mail se vrátí odesílateli s informací o nedoručení. Zprávy se ve schránce hromadí do té doby, dokud nejsou příjemcem vyzvednuty.

Výhody a nevýhody elektronické pošty


VÝHODY
  • elektronická pošta je levná, cena se pohybuje v zanedbatelných částkách
  • komunikace přes email je rychlá(přenos zprávy trvá několik sekund, nejvýše pak několik minut kamkoliv na světě)
  • je jednoduchá (zpracování elektronické pošty zabere méně času než vyřízení faxů či klasické pošty)
  • zpráva může být jednoduše odeslána více uživatelům, stačí pouze vybrat jejich adresy z adresáře

NEVÝHODY

  • jsou prvotní náklady na pořízení PC a vybavení
  • náklady na provoz internetu (náklady se liší podle toho jakým způsobem jsme k internetu připojeni)
  • omezení velikosti zprávy
  • nízká spolehlivost
  • malá bezpečnost

Elektronická pošta a problémy


Elektronická pošta sebou přináší i jisté problémy. K největším problémům patří určitě spamming a šíření virů.

Spamming = hromadné rozesílání nevyžádaných zásilek

= typickými příklady spammingu jsou řetězové dopisy, návody na rychlé zbohatnutí, výzvy k zaslání
malé částky
= spamming obtěžuje uživatele, zneužívá osobní údaje, přenáší část nákladů na příjemce a
spotřebovává čas
= při nadměrném množství v krátkém čase může spamming zahltit poštovní server

Vir = je počítačový program vytvořený za účelem zničit všechny PC na celém světě
Viry v počítači neuvidíme, ale vidíme teprve až škody, které způsobí.
- dříve se viry šířily hlavně pomocí disket, dnes je jejich hlavním přenašečem právě e-mail
- viry mohou být připojeny k jakémukoliv spustitelnému souboru, proto je jistou prevencí:
Ø neotevírat žádné nevyžádané soubory, které jsou buď anonymní, nebo pochází od neznámých odesilatelů
Ø kontrolovat soubory stažené z internetu
Ø zálohovat si data
Ø nepřeceňovat antivirové programy (internet bychom neměli používat bez antivirové rezidentní ochrany)
A jak se viry projevují? Ubývá kapacita na harddisku, zpomaluje se chod systému, dochází k náhodným poruchám a zmenšuje se operační paměť.

Ochrana elektronické pošty


Elektronická pošta může být také do jisté míry chráněna. Určitě požadavkem každého uživatele je, aby e-mail který posílá druhé osobě nemohl nikdo kromě příjemce přečíst. A to lze zabezpečit pomocí šifrování.

Šifrování = tedy činí zprávu nečitelnou pro každou osobu kromě té, která vlastní klíč k odemčení šifry

Rozlišujeme:
a) symetrické šifrování
= u symetrické šifry se pro zašifrování a dešifrování dat používá jeden a ten samý šifrovací klíč
b) asymetrické šifrování
= je základem pár klíčů- veřejný klíč (public key) a privátní klíč (private key)

Klíč = náhodně vygenerovaná čísla a znaky od 1-256

Digitální podpis = je to informace, která se připojuje k elektronickým datům, aby
identifikovala odesílatele příjemci
Bezpečně ověřujeme, že ten, s kým komunikujeme, je tím, za koho se vydává. Když nám přijde digitálně podepsaná zpráva, víme, že přišla od člověka od kterého chceme a že nikdo tuto zprávu nepozměnil.

Pro digitální podpis musíme zažádat o certifikát. Vydavatel certifikátu je tzv. certifikační autorita (CA) = je organizace, která shromažďuje jména a veřejné klíče jednotlivých osob a současně umožňuje ověření pravosti ostatních veřejných klíčů.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama