7. Logistický řetězec a typologie výroby, vliv umístění bodu rozpojení objednávkou

13. května 2009 v 15:24 |  Odborný základ
7. Logistický řetězec a typologie výroby

Logistika
= obor lidské činnosti, který zabezpečuje to, aby potřebné zboží nebo služby byly v dostatečném množství a kvalitě v potřebném čase, na určeném místě a to všechno s vynaložením úměrného množství finančních prostředků.

= dohlíží na chod jednotlivých oddělení v podniku, nemůže stát nikdy mimo ně. Sleduje vše, co se podniku týká a zamězuje tzv. Suboptimalizacím (proces, při němž optimalizujeme všechny kroky procesu - jev, kterému by měla log. předcházet a zabraňovat).

= hlavním úkolem logistiky je omezení skladování.
= musí být přítomná všude
= nemůže se stát, aby někde fungovala bez problémů a jinde byl absolutní chaos
Logistický řetězec
= je klíčový pojem logistiky
= soubor hmotných a nehmotných toků, jejichž struktura a chování jsou odvozeny od požadavku
uspokojit potřebu konečného článku. (zákazníka)

Hmotný stránka = spočítá v přemisťování věcí nebo osob
Nehmotná stránka = spočívá v přemisťování informací, signálů, zpráv a údajů potřebné k tomu, aby se mohlo přemisťování věcí nebo osob uskutečnit.

Logistický řetězec zahrnuje:
· Výrobu
· Dopravu
· Skladování
· Čekání na další operaci

Doba od získání surovin až po spokojeného zákazníka trvá průměrně 6 měsíců. Chceme-li tento proces urychlit a docílit tak úspory a optimalizace, musíme zkrátit dobu skladování a další operaci, což je hlavním úkolem logistického oddělení každé organizace.
Do řetězce zasahují:
À finance, kvalita, informace, bezpečnost, ochrana zdraví, ochrana životního prostředí,
výchova, vzdělání

TYPOLOGIE VÝROBY

V podniku můžeme vyrábět více druhů výrobků v menších množstvích nebo jeden druh výrobku ve velkém množství. Podle toho, jaké množství určitého výrobku je v podniku vyráběno, rozlišujeme tři základní typy výroby:

Členění podle spektra výrobního programu:
a) kusová
b) sériová
c) hromadná

Kusová výroba
= vyrábí se po jednom nebo po několik málo kusech z mnoha různých druhů výrobků
= jeden kus se vyrobí na zkoušku (prototyp)
= určitý druh výrobku může ve výrobě nepravidelně opakovat
= možnost změny výrobnícho programu je snadná
= vliv poruch strojů nebo přísunu mat. na výrobu je malý
= potřebná kvalifikace dělníků je vysoká

Sériová výroba
= vyžaduje menší počet druhů výrobků, které se vyrábějí pravidelně a ve větším množství
= série téhož výrobku se nemusí pravidelně opakovat
= je typická pro průmysl výrobních strojů
= cena výrobku - je drahý
= uspořádání provozů je kombinované
= opakování výroby stejného typu výrobku je pravidelné (týdně, měsíčně)
= přechod na jiný typ výrobku není tak náročný, ale změna výrobního programu je obtížná
= poruchu strojů nebo přísunu mat. naruší pravidelnost zadávání do výroby
= potřebná kvalifikace dělníků musí být vysoká (specializovaná)

Hromadná výroba
= vyrábí se velké množství jednoho typu výrobku (automobily)
= výroba nejrychlejší, nejlevnější
= činnosti se zde opakují pravidelně a po dlouhou dobu
= zásoba surovin a mat. je na začátku, sklad hot. výrobků na konci
= možnost změny výrobního procesu je nesnadná a velmi nákladná
= vliv poruch strojů nebo přísunu mat. je velký; přeruší technologický tok
= potřebná kvalifikace pracovníků - nutnost zaškolení

Členění podle logistické typologie výroby:
Podle toho, jakým způsobem a za použití jakých technologií se vyrábí dělíme výrobu na:
a) procesní
b) proudová
c) linková
d) zakázková
e) projektová

Procesní výroba
= výroba v nepřetržitém procesu (zpracování ropy, výroba cementu, sklárny)
= nutnost plynulé dodávky surovin (spolehlivost dodavatelů)
= hromadný vstup a hromadný výstup - jeden výrobek

Proudová výroba
= vyrábí se jeden příp. Několik výrobků, které jsou si typově příbuzné
= jednotlivé pracoviště na sebe navazují, mezi nimi je výrobek neustále přepravován
= činnosti se zde opakují pravidelně a po dlouhou dobu
= zásoba surovin, mat. na začátku, sklad hot. výrobků na konci
= možnost změny výrobního programu je nesnadná a velmi nákladná
= je nutné zde počítat s nějakou rezervou
= potřebná kvalifikace pracovníků - nutnost zaškolení

Linková výroba
= několik typů výrobků v určitém množství (méně než v proudové výrobě)
= mezi linkami mohou být sklady a mezisklady
= některé výrobky jsou sezóního charakteru
Zakázková výroba
= vyrábí se jen několik výrobků
= příznačný je chaotický pohyb výrobků mezi stroji
= typická je vyšší cena výrobků (vyšší N)
= stroje jsou řazeny podle druhu za sebou

Projektová výroba
= patří do skupiny kusové výrobu velkých celků (výroba jederného reaktoru)
= vyrábí se jen jeden technicky velmi složitý kus, u kterého se výroba hned neopakuje
= než začne výroba je již znám zákazník
= na výrobu se vypisuje konkurz, cena je velmi vysoká
= příznačná je vysoká kvalifikovanost pracovníků a cena výrobních strojů
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 toast toast | Web | 25. prosince 2017 v 0:31 | Reagovat

půjčka ihned na účet praha :-D

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama